Afstamming | Ancestry

Al decennia lang staat de fokkerij van werkhonden in Nederland wereldwijd in  hoog aanzien, niet in de laatste plaats door het hoge africhtingniveau en keuringsmethodes binnen de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging.

Alhoewel onze honden geen stamboomhonden zijn is hun afstamming te herleiden via een database www.bloedlijnen.nl waarin de bloedlijnen van de door ons gefokte honden terug te vinden zijn. Onze honden hebben een zogenaamd “BRN” nummer (Bloedlijn Registratie Nummer) waarmee de afstamming van de honden kan worden nagetrokken.

Daarnaast is het belangrijk om met honden te fokken die aantoonbaar medisch geen erfelijke gebreken hebben. Het is dus belangrijk om de bloedlijn goed te kennen. Vooral wanneer er lijnteelt gefokt wordt op een bepaalde hond is het belangrijk om te weten wat de eigenschappen van die bloedlijn zijn. Niet alleen de positieve punten, maar zeer zeker ook de gebreken. Denk hierbij aan; gebit, heupen, ellebogen, rug, schouders en karakter.

Ancestry

For decennia the breeding of working dogs in the Netherlands are worldwide one of the best. 

Although our dogs don’t have a family tree, their ancestor are traceable via www.bloedlijnen.nl which contains the bloodline of our dogs. Our dogs have a so-called “BNR” number (Bloedlijn Registratie Nummer) which can trace back the ancestor. 

In addition, it is important to breed with dogs who don’t have heritable flaws. Therefore it is important to know their bloodline. Especially when we want to breed a specific characteristic the bloodline is important. Not only the positive aspects are important, but also the negative sides should be known, like hips, elbows, back, shoulders, teeth and character.

Comments are closed.